ANITA PILMAN

VD
Företagets grundare tillsammans med Gert Johansson. Anita har kemiskteknisk bakgrund samt utbildning inom vårddokumentation och projektadministration. Anita har erfarenhet från arbete inom kommun och landsting.  

E-post: anita.pilman@opatinautbildning.se
Tel. 076-765 53 04