Behöver ditt företag en företagsanpassad utbildning i arbetsmiljö? Vi hjälper dig gärna. Tillsammans tar vi fram ett lämpligt utbildningspaket för just ditt behov. En webbinarutbildning fungerar så att via en länk deltar man i utbildningen live. Löpande under utbildningen har deltagarna möjlighet att delta aktivt genom en chattfunktion och efter varje avsnitt får du några kontrollfrågor så att vi vet att alla är med på banan.  

Kontaktperson:
Anita Pilman
076 – 76 55 304
utbildning@opatinautbildning.se