BAS-P/U Grund

Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt under utförandet (BAS-U). 

Utbildningen leds av verksamma byggarbetsmiljösamordnare med fokus på grundläggande arbetsmiljö och rollen som BAS. Utbildningen ger dig kunskaper för att agera BAS i mindre byggprojekt och du har efter godkänt kunskapsprov ett intyg för att styrka din BAS-utbildning. 

Utbildningen
Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för bl.a. underlag för ArbetsMiljöPlaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva och företagsanpassade diskussioner mellan deltagare och utbildare. Slutligen avslutas dagen med ett kunskapstest som måste genomföras med godkänt resultat för att intyg ska kunna utfärdas. 

Utbildningsinnehåll 

 • Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen 
 • BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter 
 • Gällande föreskrifter 
 • Byggherreansvar 
 • Planering 
 • Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM) 
 • Riskanalyser 
 • Skyddsorganisation, skyddsronder 
 • Projektering 
 • Samordning 
 • Uppföljning 
 • Kunskapsprov 

Webbinarutbildning fungerar så att via en länk deltar du i utbildningen live. Löpande under utbildningen har du möjlighet att delta aktivt genom en chattfunktion och efter varje avsnitt får du några kontrollfrågor så att vi vet att du är med på banan. Andra dagens görs ett prov som är grund till utbildningsbeviset som du får mailat till dig efter genomförd utbildning. Inför utbildningen får du utbildningspaketet skickat till dig, detta innehåller boken Arbetsmiljöregler och vårt Utbildningshäfte. 

Pris: 3.950 kr ex. moms

Tid: 8.00-16.00

Kontaktperson:
Anita Pilman
076 – 76 55 304
utbildning@opatinautbildning.se

Målgrupp:

 • Småföretagare
 • Beställare
 • Kommuner
 • Skyddsombud
 • Arbetsledare

Utbildningstillfällen 2021

 • 20 januari
 • 1 februari
 • 3 mars
 • 16 mars

Företagsintern utbildning:
För mer information och bokning av företagsinterna utbildningar kontakta: utbildning@opatinautbildning.se

Vidare utbildningsförslag:
BAS-P/U Fördjupning

Anmälan:
utbildning@opatinautbildning.se

Läs våra: Bokningsregler