BAS-P/U Fördjupning 
Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U). 

Utbildningen är en fortsättning på BAS-P/U Grund och riktar sig till dig som ska vara verksam som BAS eller önskar en bredare förståelse för vad rollen innebär. Utbildningen går med hjälp av verksamma byggarbetsmiljösamordnare djupare in i de faktiska uppgifter och ansvarsområden en BAS P eller U har. Efter utbildningen har deltagarna erhållit de kunskaper och verktyg som krävs för att på ett enkelt och effektivt sätt klara av uppdraget som BAS i kommande byggprojekt. 

Utbildningen 
Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för, bl.a. underlag för Arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva företagsanpassade diskussioner och övningar mellan deltagare och utbildare. 

Utbildningsinnehåll: 

 • Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen 
 • BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter 
 • Gällande föreskrifter 
 • Byggherreansvar 
 • Planering 
 • Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM) 
 • Riskanalyser 
 • Skyddsorganisation, skyddsronder 
 • Projektering 
 • Samordning 
 • Uppföljning 
 • Kunskapsprov 

 

Webbinarutbildning fungerar så att via en länk deltar du i utbildningen live. Löpande under utbildningen har du möjlighet att delta aktivt genom en chattfunktion och efter varje avsnitt får du några kontrollfrågor så att vi vet att du är med på banan. Andra dagens görs ett prov som är grund till utbildningsbeviset som du får mailat till dig efter genomförd utbildning. Inför utbildningen får du utbildningspaketet skickat till dig, detta innehåller boken Arbetsmiljöregler och vårt Utbildningshäfte. 

Pris: 3.950 kr ex. moms 

Tid: 8.00-16.00 

Kontaktperson: 
Anita Pilman  
076 – 76 55 304
utbildning@opatinautbildning.se 

Målgrupp:  

 • Småföretagare  
 • Beställare  
 • Kommuner  
 • Skyddsombud  
 • Arbetsledare 

Utbildningstillfällen 2021 

 • 21 januari
 • 2 februari
 • 4 mars
 • 17 mars

Företagsintern utbildning:
För mer information och bokning av företagsinterna utbildningar kontakta: utbildning@opatinautbildning.se