ÄR DU NY CHEF ELLER SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD?

Utbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM) är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som riktar sig till dig som är ny chef eller skyddsombud/arbetsmiljöombud och är även aktuell för dig som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Utbildningen hålls där det passar dig bäst, antingen i Malmö eller via datorn. För dig som utbildar dig på plats hos oss ingår frukost och lunch för samtliga dagar i priset.

UTBILDNINGSMÅL

 • Kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
 • Kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö
 • Förstå hur en bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten
 • Veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet

PRAKTISK INFORMATION

 • För dig som är ny chef eller skyddsombud/arbetsmiljöombud
 • Utbildningen innehåller bland annat samverkan, regler, roller, upptäcka och hantera risker samt utveckling och förändring på arbetsplatsen
 • Ingen förkunskap krävs
 • Utbildningen är tre heldagar lång
 • Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls certifikat
 • I priset ingårintyg och utbildningsmaterial
 

UTBILDNINGSINNEHÅLL

 

DAG ETT

Under dag ett går vi igenom samverkan, regler och roller i syfte att ge kunskap och förståelse över grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

 

DAG TVÅ

Dag två fokuserar på upptäcka och hantera risker där du får en genomgång över vad som bidrar till en bra arbetsmiljö, vad som är negativt för arbetsmiljön samt hur risker kan förebyggas.

 

DAG TRE

Dag tre handlar om utveckling och förändring på arbetsplatsen där det bland annat ingår hur arbetsmiljöns och verksamhetens utveckling hänger ihop och hur du går tillväga när du gör en handlingsplan.

Webbinarutbildning fungerar så att via en länk deltar du i utbildningen live. Inför utbildningen får du utbildningspaketet skickat till dig, detta innehåller boken Arbetsmiljöregler och vårt Utbildningshäfte. Löpande under utbildningen har du möjlighet att delta aktivt genom en chattfunktion och efter varje avsnitt får du några kontrollfrågor så att vi vet att du är med på banan. Andra dagens görs ett prov som är grund till utbildningsbeviset som du får mailat till dig efter genomförd utbildning.

Anmälan:
utbildning@opatinautbildning.se

Läs våra: Bokningsregler

Pris: 9 700 kr ex. moms 

Tid: 8.00-16.30 

Kontaktperson:
Anita Pilman
076 – 76 55 304
utbildning@opatinautbildning.se 

Målgrupp:  

 • Chefer  
 • Skyddsombud  
 • Arbetsmiljöombud

Utbildningstillfällen 2020/21: 

 • 2 – 4 september
 • 27 – 29 januari
 •  9 -11 februari
 • 9 – 11 mars

Företagsintern utbildning:
För mer information och bokning av företagsinterna utbildningar kontakta: utbildning@opatinautbildning.se