Vårens utbildningstillfällen

Behöver du en uppdatering i dina kunskaper som Bas P eller Bas U? Eller är du till exempel nytillsatt chef och behöver utbildning i Bättre ArbetsMiljö, BAM?

Vårens utbildningstillfällen ligger nu uppe under respektive utbildning.