Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U). 

Utbildningen är en 2-dagars utbildning avsedd för dig som ska vara verksam som BAS i större byggprojekt. Utbildningen går med hjälp av verksamma byggarbetsmiljösamordnare djupare in på rollen som BAS och dess arbetsuppgifter med praktiska fall och diskussioner. Efter utbildningen har du erhållit de kunskaper som krävs för att vara verksam BAS i medelstora byggprojekt och har goda förkunskaper för eventuell framtida certifiering. 

Utbildningen
Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P/U ansvarar för bl.a. underlag för ArbetsMiljöPlaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva företagsanpassade diskussioner och övningar mellan deltagare och utbildare. 

Utbildningsinnehåll  

 • Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen 
 • BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter 
 • Gällande föreskrifter 
 • Byggherreansvar 
 • Planering 
 • SystematisktArbetsMiljöarbete(SAM)  
 • Riskanalyser 
 • Skyddsorganisation, skyddsronder 
 • Projektering 
 • Samordning 
 • Uppföljning 
 • Kunskapsprov

Webbinarutbildning fungerar så att via en länk deltar du i utbildningen live. Inför utbildningen får du utbildningspaketet skickat till dig, detta innehåller boken Arbetsmiljöregler och vårt Utbildningshäfte. Löpande under utbildningen har du möjlighet att delta aktivt genom en chattfunktion och efter varje avsnitt får du några kontrollfrågor så att vi vet att du är med på banan. Andra dagens görs ett prov som är grund till utbildningsbeviset som du får mailat till dig efter genomförd utbildning.

Anmälan:
utbildning@opatinautbildning.se

Läs våra: Bokningsregler

Pris: 6 000 kr ex. moms 

Tid: 8.00-16.00 

Kontaktperson:
Anita Pilman
076 – 76 55 304
utbildning@opatinautbildning.se 

Målgrupp:  

 • Verksamma BAS P  
 • Verksamma BAS U  
 • Projektörer  
 • Arkitekter  
 • Småföretagare  
 • Beställare  
 • Kommuner  
 • Arbetsledare 

Utbildningstillfällen 2021: 

 • 20 – 21 januari
 • 1 – 2 februari
 • 3 – 4 mars
 • 16 – 17 mars

Företagsintern utbildning:
För mer information och bokning av företagsinterna utbildningar kontakta: utbildning@opatinautbildning.se