Senaste Nytt

Vårens utbildningstillfällen

Behöver du en uppdatering i dina kunskaper som Bas P eller Bas U? Eller är du till exempel nytillsatt chef och behöver utbildning i Bättre ArbetsMiljö, BAM? Vårens utbildningstillfällen ligger …

Om oss

Opatina är ett företag som arbetar med ett flertal experter inom arbets­miljö och ledar­skap. Vi utbildar samt stöttar våra kunder i allt rörande arbets­miljö, oavsett bransch eller verksam­het. Våra experter har en gedigen erfarenhet både nationellt och inter­nationellt inom bl.a. olje­industri, livsmedels­industri, bygg­industri, mm.

Vår arbetsmiljöpolicy
Det ligger i Opatinas intresse att våra med­arbetare skall ha en bra arbets­miljö. En god arbets­miljö är viktigt för Opatinas kunder och för den viktigaste resursen vi har, våra medarbetare. När vi har en bra arbets­miljö trivs vi och gör ett full­gott arbete. Lag­stiftningens och myndig­heternas regler, tillstånd och villkor anger alltid minimi­kraven för vår verksam­het. Vi däremot har som mål att skapa en betydligt bättre arbets­miljö än vad som krävs av lag­stiftning. För att leva upp till denna policy skall alla inom Opatina ha god kunskap om riskerna med de olika arbets­uppgifter de utför.

Vårt mål
Att tillhandahålla bästa tänkbara expertis till överkomligt pris.

VI ÄR NYCKELN TILL ER LÖSNING!